vrijdag 15 juli 2005

De tentoonstelling "Dorpsstraat van Renkum"

Dit verslag werd eerder gepubliceerd in Echo's van zes dorpen, juli 2005, pp. 3-4

Verslag door Gerard van der Schouw, Wageningen.

Deze tentoonstelling werd op zondag 10 juli j.l. verzorgd door 'n aantal leden van 't “Genootschap Redichem" en wel van 11.00 - 17.00 uur op 't "Everwijnsgoed" aan de Bennekomseweg 160 te Renkum.

Als donateur van dit genootschap was mijn nieuwsgierigheid wel geprikkeld, hoe deze leden dit in een historische boerderij van ca. 200 jaar oud zouden inrichten. Met 't oog op het feit dat 't niet in 't dorpscentrum was, of er dan wel voldoende belangstelling zou zijn!
Ondergetekende pakte dus z'n autootje en tufte vanuit Wageningen naar de Bennekomseweg 160 te Renkum, parkeerde mijn vehikel in de schaduw van de bomen en ging met mijn vrouw op zoek naar de tentoonstelling. We belandden in een gedeelte van de boerderij alwaar de kunstenaars hun kunststukken tentoonstelden, waar we dus niet moesten wezen. Deze mensen waren zo vriendelijk ons te verwijzen naar een ander gedeelte van de boerderij. Via het restaurant liepen we binnendoor naar de deel. Zo belandden we bij de gezochte tentoonstelling.
Wat ons zo wie zo opviel, dat de belangstelling hiervoor groter was dan we eigenlijk verwachtten. Later vernamen we, dat er in de zes uurtjes van de openstelling, toch zo'n ca 350 bezoekers waren geweest. Het leukste was, dat je weer zoveel oude bekenden ontmoette en was de belangstelling voor elkaar nog groter, dan voor de tentoonstelling. De tentoonstelling op zich was goed ingedeeld zeker gezien 't verschil van het heden en het verleden!
De lectuur op de borden vond ik teveel van 't goede, alhoewel de lectuur op de tafels wel gretig aftrek vonden, terwijl ik zelf graag nog wat meer oude foto's op de borden had gezien.
Toch wil ik de leden hiervoor in positieve zin 'n compliment geven voor al dat werk, want eigenlijk is 't op zo'n boerendeel moeilijk om zoiets op te stellen, want of de borden hingen te hoog aan de draad of 't was lastig deze aan bepaalde steunbalken te bevestigen en toch moesten deze borden in een korte tijd geplaatst zijn!
Verder werden we door de dames onthaald op de koffie en op de foto gezet door de voorzitter, terwijl Ab nog aan belangstellenden wat eigen foto's liet zien en van commentaar voorzag, in ieder geval kan men terugzien op een succesvolle tentoonstelling, want het blijkt dat de Renkummers hun achtergrond toch niet verloochenen en de jeugd veel belangstelling had voor de oude geschiedenis van 't dorp!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten